Friday , 26 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

anergos jobs

E. Neophytou Trading Co Ltd: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός για το τμήμα Πωλήσεων – Λευκωσία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

(SALES EXECUTIVE ADMINISTRATOR)

 Η εταιρεία E. Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά για άμεση πρόσληψη Διοικητικό Λειτουργό για το τμήμα Πωλήσεων για την έδρα της στη Λευκωσία.

 

Προδιαγραφές Θέσης

 • Διοικητική Υποστήριξη της Διεύθυνσης του τμήματος Πωλήσεων
 • Ετοιμασία Εκθέσεων Πωλήσεων
 • Ενημέρωση του συστήματος πληροφορικής για αλλαγές τιμών και προσφορών και ενημέρωση των πελατών της εταιρείας
 • Αποτελεσματική Διαχείριση της αλληλογραφίας του τμήματος
 • Συντονισμός Δραστηριοτήτων του τμήματος Πωλήσεων με άλλα τμήματα
 • Άλλα συναφή καθήκοντα που σχετίζονται με την υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων

 

 Προφίλ Υπο ψηφίων

 • Κάτοχος Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, Management Information Systems ή άλλο παρεμφερή κλάδο
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Office)
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ομαδικό πνεύμα και ικανότητα χειρισμού προβλημάτων
 • Δυναμικός χαρακτήρας με αυτοπεποίθηση και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άτομο με οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και τυπικό στην διεκπεραίωση εργασίας σε προκαθορισμένο χρόνο
 • Γνώση του συστήματος SAP ή παρόμοιου ERP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Οι   ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται   όπως   αποστείλουν  το   βιογραφικό   τους σημείωμα (σημειώνο ντας τη θέση για την οποία εκδηλώνετ αι το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε ταχυδρομικώς είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016:

 

κ. Μαίρη Νεοφύτου

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

NeophytouTrading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία Τηλ.: 22-433685

Email: hr@serano.com.cy Website: www.serano.com.cy

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

 

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: