Saturday , 24 June 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ: Θέση Εργασίας

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd

Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ: Λειτουργός Οικονομικών Αναφορών – Λευκωσία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Λειτουργός Οικονομικών Αναφορών

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εργασιών της, η Τράπεζα προκηρύσσει την πιο  πάνω  θέση με στόχο την  περαιτέρω  ενίσχυση της  Οικονομικής Διεύθυνσης.  Η εν λόγω θέση απευθύνεται σε άτομα με επαγγελματισμό, πρωτοβουλία και οργανωτικές ικανότητες που να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν κάτω από συνθήκες τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Ο Λειτουργός Οικονομικών Αναφορών θα έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για την ετοιμασία οικονομικών εκθέσεων και αναφορών προς, τη Διοίκηση της Τράπεζας, τα αρμόδια Τμήματα του Ομίλου Πειραιώς όπως επίσης και τις εποπτικές αρχές. Στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του, θα συνεργάζεται  στενά και αποτελεσματικά  με Λειτουργούς από άλλες Μονάδες/Τμήματα της Τράπεζας, του Ομίλου, τις εποπτικές αρχές όπως επίσης και με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού διπλώματος σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:  Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή κλάδο και να είναι κάτοχοι Επαγγελματικού Τίτλου Λογιστικής (ACA ή ACCA). 

Απαιτείται επίσης προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων σε ελεγκτικό οίκο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, άριστη γνώση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικών Αναφορών, εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων.

Η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ  ασκεί τραπεζικές εργασίες με βάση άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως ανεξάρτητο  Κυπριακό Πιστωτικό Ίδρυμα και από τις 4 Νοεμβρίου 2014, εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τους πιο πάνω όρους και έχουν το όραμα και το ενδιαφέρον να εργαστούν σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο Οργανισμό να αποστείλουν πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyhumanresourceservices@piraeusbank.com.cy, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2016.


Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα  δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: