Friday , 23 June 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραφίστρια/ Γραφίστας

anergos jobs

Ο Οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα ζητά Γραφίστρια/Γραφίστα (Graphic Designer)

Αρμοδιότητες

Σχεδιασμός Διαφημιστικού Υλικού

Σχεδιασμός Διαφημιστικών Πινακίδων και Εντύπων

Σχεδιασμός άλλων διαφημιστικών ή ενημερωτικών υλικών βάση τις ανάγκες της εταιρείας

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Πτυχίο κατεύθυνσης γραφικών τεχνών

Εξαιρετική γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων

Γνώσεις Social Media & Web Design/ Developing

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργικότητα

Επικοινωνιακή ικανότητα

Συνεργασία και Ομαδικό Πνεύμα

Υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός, ικανότητα οργάνωσης και πρωτοβουλία. 

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους σημείωμα στην Μαργαρίτα Αναστασίου HumanResources Officer, στην ηλεκτρονική διεύθυνση manastasiou@papaellinas.com 

Όλες οι αιτήσεις θα είναι άκρως εμπιστευτικές.


Please follow and like us: