Friday , 23 June 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

anticancer society cyprus

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός – Λεμεσός

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση της θέσης Διοιικητικού Λειτουργού «Ευαγόρειου» Κέντρου Ανακουφιστικής  Φροντίδας στη Λεμεσό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στην Διοίκηση Eπιχειρήσεων και Μάρκετινγκ (Management & Marketing). Mεταπτυχιακό δίπλωμα στο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή του Μάρκετινγκ (Marketing)  θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
2. 3ετής πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα διοίκησης και προβολής/πωλήσεων.
3. Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες πρωτοβουλία, ευθυκρισία, διαπροσωπικές ικανότητες, καθώς και πίστη στο έργο της φιλανθρωπίας.
Ο Μισθός θα είναι ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης καθώς και Έντυπα για υποβολή αίτησης από:
1. Τα Κεντρικά Γραφεία του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου στη Λευκωσία (τηλ. 22446222)
2. Από το Επαρχιακό Γραφείο του Συνδέσμου στη Λεμεσό (τηλ. 25372990)
Tελευταία ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 Μαρτίου, 2016.
Οι αιτήσεις μπορούν  να   σταλούν στην   ταχυδρομική διεύθυνση   Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία, στο Φαξ. 22316822 ή στην  Hλεκτρονική Διεύθυνση:   info@anticancersociety.org.cy
Περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 22446222.

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: