Tuesday , 23 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

anticancer society cyprus

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός – Λεμεσός

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση της θέσης Διοιικητικού Λειτουργού «Ευαγόρειου» Κέντρου Ανακουφιστικής  Φροντίδας στη Λεμεσό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στην Διοίκηση Eπιχειρήσεων και Μάρκετινγκ (Management & Marketing). Mεταπτυχιακό δίπλωμα στο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή του Μάρκετινγκ (Marketing)  θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
2. 3ετής πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα διοίκησης και προβολής/πωλήσεων.
3. Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες πρωτοβουλία, ευθυκρισία, διαπροσωπικές ικανότητες, καθώς και πίστη στο έργο της φιλανθρωπίας.
Ο Μισθός θα είναι ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης καθώς και Έντυπα για υποβολή αίτησης από:
1. Τα Κεντρικά Γραφεία του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου στη Λευκωσία (τηλ. 22446222)
2. Από το Επαρχιακό Γραφείο του Συνδέσμου στη Λεμεσό (τηλ. 25372990)
Tελευταία ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 Μαρτίου, 2016.
Οι αιτήσεις μπορούν  να   σταλούν στην   ταχυδρομική διεύθυνση   Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία, στο Φαξ. 22316822 ή στην  Hλεκτρονική Διεύθυνση:   info@anticancersociety.org.cy
Περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 22446222.
Please follow and like us: