Sunday , 21 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

anergos jobs

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λεμεσός

Βοηθός Λογιστηρίου

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δίπλωμα Λογιστικής L.C.C. Higher
  • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτωνMicrosoft & MSOffice.
  • Γνώση λογισμικών συστημάτων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Οργανωτικότητα και ομαδικό πνεύμα.
  • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
  • Αποδοτικότητα σε εργασία υπό πίεση και άμεση λήψη αποφάσεων.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση accounts@marneros.com

ή στο φαξ 25727088 
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

 

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page

Please follow and like us: