Monday , 29 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Δεκέμβριος 2015

unemployedΕγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Δεκέμβριος 2015

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, έφτασε τα 44.550 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο 2015 μειώθηκε στα 42.361 πρόσωπα σε σύγκριση με 42.418 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2014 σημειώθηκε μείωση 3.336 προσώπων ή 7,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.142 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 915), της μεταποίησης (μείωση 651), του εμπορίου (μείωση 478), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 464) και της εκπαίδευσης (μείωση 202).

 

Please follow and like us: