Friday , 23 June 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Νοέμβριος 2015

unemployed

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Νοέμβριος 2015

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2015, έφτασε τα 43.602 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Νοέμβριο 2015 αυξήθηκε στα 42.311 πρόσωπα σε σύγκριση με 41.767 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2014 σημειώθηκε μείωση 4.001 προσώπων ή 8,4% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.147 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 1.033), της μεταποίησης (μείωση 637), του εμπορίου (μείωση 564), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 413) και της εκπαίδευσης (μείωση 244).

Please follow and like us: