Friday , 23 June 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Οκτώβριος 2015

unemployed

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Οκτώβριος 2015

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2015, έφτασε τα 37.016 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2015 μειώθηκε στα 41.546 πρόσωπα σε σύγκριση με 41.847 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2014 σημειώθηκε μείωση 4.318 προσώπων ή 10,4% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.103 ανέργων), της μεταποίησης (μείωση 685), του εμπορίου (μείωση 680), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 533), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 378), της εκπαίδευσης (μείωση 307) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 299).

Please follow and like us: