Monday , 29 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Πληροφορικής

atlaspantou cyprus

ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ ΛΤΔ: Λειτουργός Πληροφορικής – Λευκωσία

Η Εταιρεία ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ ΛΤΔ, μία από τις μεγαλύτερες εργοληπτικές εταιρείες στην Κύπρο, ζητά για άμεση πρόσληψη Λειτουργό Πληροφορικής. 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Παροχή υποστήριξης πρώτου επιπέδου (1st Level Support) σε συστήματα και προγράμματα της εταιρείας.
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση hardware & software.
 • Υποβοήθηση στη διαχείριση του εταιρικού δικτύου, τηλεφωνικών συστημάτων, domain κτλ.
 • Διεκπεραίωση και παρακολούθηση εργασιών συντήρησης σε όλο τον εξοπλισμό της εταιρείας.
 • Συμμετοχή σε νέα και υπάρχοντα έργα Πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε Computer Engineering, ή άλλο πεδίο σχετικό με την πληροφορική.
 • Εμπειρία με λειτουργικά συστήματα Windows Server & Desktop. (Εμπειρία με Linux θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν).
 • Ικανότητα διερεύνησης, ταυτοποίησης και διόρθωσης προβλημάτων.
 • Βασικές γνώσεις δικτύων.
 • Iκανότητα διαχείρισης και ιεράρχησης πολλαπλών εργασιών.
 • Συνεργάσιμη προσωπικότητα και καλές ικανότητες επικοινωνίας.
 • Εγκυρη Άδεια οδήγησης.

Στο άτομο που θα επιλεγεί θα προσφερθεί ένα ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο “Σχέδιο Στέλέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποταθούν γραπτώς, εσωκλείοντας βιογραφικό σημείωμα (C.V.), στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ ΛΤΔ., Τμήμα Προσωπικού, Τ.Θ. 20928, 1665 Λευκωσία,

Τηλ.: 22447474,  Φαξ.: 22447475, Email: careers@atlaspantou.com

 

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page

 

Please follow and like us: