Friday , 23 June 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση εργασίας στην C.A. Papaellinas Ltd

papaellinas cyprus

C.A. Papaellinas Ltd: Marketing Officer – Nicosia

Η Εταιρεία C.A. Papaellinas Ltd, με ηγετική θέση στην εισαγωγή, διανομή και πώληση καταναλωτικών και φαρμακευτικών προϊόντων, όπως και στην εισαγωγή, διανομή και λιανική πώληση καλλυντικών και αρωμάτων, ζητά να προσλάβει:

Marketing Officer

Κύρια καθήκοντα:

 • Συμβολή στη δημιουργία και υλοποίηση του πλάνου ενεργειών ανάπτυξης μαρκών καταναλωτικών προϊόντων και συντονισμός των ενεργειών marketing σε συνεργασία με τον Διευθυντή Marketing
 • Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων marketing/ πωλήσεων των προϊόντων
 • Εντοπισμός δυνατοτήτων και αδυναμιών, εισήγηση λύσεων και συστηματική ανατροφοδότηση για θέματα που αφορούν την αποτελεσματική ανάπτυξη/προώθηση των μαρκών
 • Διαχείριση προϋπολογισμού και επένδυση κονδυλίων βάση των προκαθορισμένων ενεργειών marketing
 • Επικοινωνία και ενημέρωση εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών όσον αφορά την ανάπτυξη μάρκας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στον κλάδο του Marketing
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα του Marketing ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Διετής προηγούμενη σχετική εμπειρία
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Microsoft Office και Social Media
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, αναλυτική σκέψη και ικανότητα ποσοτικής ανάλυσης
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Δημιουργικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στη:

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Θ. 24018, 1700 Λευκωσία, Φαξ: 22482155 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@cap.com.cy διευκρινίζοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, το αργότερο μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2015.

Τονίζεται ότι όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page

Please follow and like us: