Friday , 23 June 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Εργασίας στην Bionic

bionic electronics

Bionic: Μarketing Manager – Λευκωσία

Marketing Manager

Η Bionic, μια από τις ηγετικές εταιρίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας στην Κύπρο, αναζητά Marketing Manager για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας και ανάπτυξής της.

Καθήκοντα Θέσης

• Ανάπτυξη, υλοποίηση & διαχείριση στρατηγικών marketing βάσει εταιρικών στόχων και budget.

• Σχεδιασμός προγραμμάτων επικοινωνίας σε on-line & off-line media και επικοινωνία με τη διαφημιστική εταιρεία.

• Διαχείριση ενεργειών βάσει του Digital Marketing plan, συντονισμός λειτουργίας των Social Media Pages και των εταιρικών ιστοσελίδων.

• Ευθύνη επικοινωνιακής πολιτικής, εταιρικής ταυτότητας και δημόσιας εικόνας της εταιρείας.

• Ανάλυση τάσεων αγοράς.

• Επικοινωνιακός σχεδιασμός διαφημιστικών καμπανιών, εταιρικών καταλόγων, newsletters και άλλου υλικού.

• Διοργάνωση και συντονισμός εταιρικών εκδηλώσεων.

• Σχεδιασμός του Branding της εταιρείας και των προϊόντων της.

 

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον τομέα του Marketing.

• Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε τμήμα marketing εταιρίας του οργανωμένου λιανεμπορίου, κατά προτίμηση στον χώρο των τεχνολογίας.

• Άριστη γνώση Ελληνικών/Αγγλικών, Η/Υ και χρήσης Internet.

• Εμπειρία στα social media σε επίπεδο administrator.

• Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.

• Στρατηγική, αναλυτική και καινοτόμα σκέψη.

• Εξοικείωση με CMS Open Source Platforms όπως Joomla, Worldpress ή Drupal.

• Βασική γνώση προγραμμάτων Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ή άλλων σχεδιαστικών προγραμμάτων.

• Ικανότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

• Πρωτοβουλία, εργατικότητα, ανάληψη ευθυνών, ομαδικότητα.

 

Απολαβές και Ωφελήματα

Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών και bonus αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2015.

 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Bionic Electronics H.Τ. ltd

Ταχ. Θυρίδα 23420, 1683 Λευκωσία

Τ: 7777 2060, Φ: 22490565

Εmail: info@bionic.com.cy 

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπόψη.

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page

Please follow and like us: