Monday , 29 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπική Βοηθός Διευθυντή (Personal Assistant)

Massif Wooden Doors & Windows

Massif Wooden Doors & Windows: Προσωπική Βοηθός Διευθυντή (Personal Assistant) – Λεμεσός

Σχετικά με την θέση

 

Θα αναλάβει ενεργά καθήκοντα/αρμοδιότητες

  • Καθήκοντα γραμματέως.
  • Προετοιμασία προσφορών ,μέσο εξειδικευμένου προγράμματος.
  • Προετοιμασία μέτρων παραγωγής ,μέσο εξειδικευμένου προγράμματος.
  • Προετοιμασία συμβολαίων.
  • Να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν.

 

Απαραίτητα προσόντα:

Δίπλωμα/Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών Πολύ καλή γνώση Η/Υ Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού. Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλαπλών καθηκόντων. Επαγγελματική συμπεριφορά, Ευχάριστη προσωπικότητα. Γνώσης λογιστικής.

Παροχές:

Θα επιλεγεί σύμφωνα με τα προσόντα και την εμπειρία. Μισθός: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ  950-1200 Ευρώ

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη MASSIF μέσω email στο massif@cytanet.com.cy     

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page


Please follow and like us: