Monday , 29 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ταμίες

KFC

KFC: Ζητούνται Ταμίες – Λεμεσός

1.  My Mall Limassol

PHC Franchised Restaurants Public Ltd., the largest chain of franchised restaurants in Cyprus, is seeks to recruit for KFC My Mall, Limassol:

CASHIERS

Applicants should forward their CV to kfc.mymall@phc.com.cy until the 04/12/2015.

All applications will be handled with strict confidence and used for recruitment purposes only.

__________________________________________________________

H  PHC Franchised Restaurants Public Ltd., η μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων και καφετεριών στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει για άμεση εργοδότηση στο εστιατόριο KFC στο My Mall, Λεμεσού:

ΤΑΜΙΕΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο kfc.mymall@phc.com.cy μέχρι τις 04/12/2015.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

______________________________________________________-

2.  Marina Limassol

PHC Franchised Restaurants Public Ltd., the largest chain of franchised restaurants in Cyprus, is seeks to recruit for KFC Limassol Marina:

CASHIERS

Applicants should forward their CV to kfc.lml@phc.com.cy until the 04/12/2015.

All applications will be handled with strict confidence and used for recruitment purposes only.

___________________________________________________________-

H  PHC Franchised Restaurants Public Ltd., η μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων και καφετεριών στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει για άμεση εργοδότηση στο εστιατόριο KFC στη Λεμεσό, Μαρίνα:

ΤΑΜΙΕΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο kfc.lml@phc.com.cy  μέχρι τις 04/12/2015.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

 

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page

Please follow and like us: